Focusgroepen transcriberen

Wij transcriberen naast interviews ook groepsinterviews (focusgroepen) of vergaderingen in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Wij zullen de verschillende sprekers duidelijk in de transcriptie onderscheiden, voor zover nodig én mogelijk.

Omdat een groep transcriberen, een specifieke en vaak een intensievere klus is, is vooroverleg echt aan te bevelen. Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden en bespreken graag de specifieke wensen met u.

Het is voor ons van groot belang te weten hoe u de groep gaat opnemen. Gaat u video gebruiken of audio-opname? Video is niet altijd even gemakkelijk af te spreken, is onze ervaring, omdat er mensen zijn die niet graag op video worden vastgelegd. Er is een aantal zaken die van belang zijn bij Focusgroepen, maar met name de rol van de voorzitter. Hoe dat precies zit, leggen wij u graag uit.

Een audio-opname van een groep is ook goed mogelijk, maar ook deze optie heeft wat extra aandachtpunten. Alles om zo veel mogelijk van het gesprek op papier te krijgen!

Voor meer informatie kunt u altijd met ons contact opnemen!

White Paper
"U heeft transcripties nodig?"

In deze White Paper leggen we u precies uit waarom en hoe u zo'n klus beter kunt uitbesteden. 
Plus: we geven een aantal gratis adviezen over het maken van opnamen. 

Uw inschrijving is gelukt. De white paper ontvangt u zo snel mogelijk in uw mailbox.