Wat doen we voor u?

Een uitgebreide offerte voor u maken, uiteraard geheel vrijblijvend

Onze offerte beginnen wij altijd met een opsomming van de kenmerken van uw opnamen en uw wensen omtrent de transcripties. Verder informeren wij u over

  • onze mogelijkheden inzake het uploaden van uw opnamen,
  • de levertijd van de transcripties,
  • de vorm/lay-out van de transcriptie op basis van de door u gekozen uitwerkvorm,
  • het tarief per opnameminuut,
  • de betalingsvoorwaarden,
  • hoe wij omgaan met uw vertrouwelijke gegevens.

Wanneer het tot een opdracht komt, een online-omgeving voor u inrichten, uiteraard alleen als daar prijs op stelt

Wanneer u uw opnamen makkelijk en veilig op onze server wilt kunnen uploaden, dan richten wij daartoe een persoonlijke en beveiligde omgeving in op cloud.transcriberen.nl. Ook grote bestanden van enkele GB’s vormen geen probleem. Vervolgens ontvangt u van ons een e-mail met uw persoonlijke inloggegevens en een korte instructie over het uploaden van opnamen en het downloaden van transcripties.

Uw opnamen transcriberen

Een klein team van transcribenten in loondienst verwerkt uw opnamen tot een transcriptie. De coördinator wijst uw opnamen toe, zorgt dat iedere transcribent werkt met de juiste uitwerkinstructies en bewaakt de voortgang. Iedere opname is alleen toegankelijk voor de betreffende transcribent en de coördinator. Nadat de transcribent de transcriptie heeft geüpload naar de beveiligde omgeving, wordt deze door de coördinator nagekeken op spellings- en grammaticafouten en onverstaanbare passages.

Uw transcripties uploaden

De gecontroleerde transcripties worden geüpload naar uw persoonlijke en beveiligde omgeving. U ontvangt daarover een e-mailbericht van de coördinator, met daarin ook een overzicht van alle opnamen en transcripties en wanneer deze worden verwijderd (standaard na 30 dagen, een andere termijn is natuurlijk altijd mogelijk). Desgewenst kan dit overzicht aangepast worden aan uw wensen, bijvoorbeeld door de kosten erbij te vermelden of een uitsplitsing te maken naar kostenplaats.

Een factuur sturen

Na ontvangst van één of meerdere opnamen sturen wij een factuur. Hierop worden de duur van de opname, het tarief per opnameminuut en de totale kosten vermeld. Wanneer u heeft aangegeven dat bepaalde delen van een opname niet getranscribeerd hoeven te worden, dan worden deze minuten natuurlijk niet in rekening gebracht. De standaard betaaltermijn is 14 dagen, u heeft de transcriptie altijd ruim voor de uiterste betaaldatum in uw bezit.

White Paper
"U heeft transcripties nodig?"

In deze White Paper leggen we u precies uit waarom en hoe u zo'n klus beter kunt uitbesteden. 
Plus: we geven een aantal gratis adviezen over het maken van opnamen. 

Uw inschrijving is gelukt. De white paper ontvangt u zo snel mogelijk in uw mailbox.