Interview transcriberen

Ten behoeve van onder andere onderzoeken en afstudeerprojecten, zetten wij digitaal opgenomen interviews om in tekst. Wij transcriberen dagelijks zowel Nederlandstalige als Engelstalige interviews. Ook andere talen behoren tot onze mogelijkheden.

Wij hanteren verschillende uitwerkvormen: het is van belang dat u duidelijk aangeeft welke vorm uw voorkeur heeft. Letterlijk of woordelijk; daar zit toch een flink verschil tussen! Bovendien kunt u ook de keuze maken om van niet lopende zinnen, lopende zinnen te laten maken. Dit is echter extra werk voor onze transcribent, dus als u hierover twijfelt, neem dan zeker even contact met ons op! Dat voorkomt onduidelijkheden of miscommunicatie.

Om u een beeld te geven van de verschillende transcriptievormen hebben wij hieronder de verschillende uitwerkvormen uitgeschreven.

In alle gevallen wordt gestreefd naar volledigheid en wordt de geluidsopname waar nodig meermalen beluisterd om ook de passages die niet goed verstaanbaar zijn correct te kunnen weergeven. De onderstaande uitgesproken tekst is getranscribeerd volgens de verschillende genoemde uitwerkvormen.

Voorbeeldtekst

En eh dat dat dat eh was natuurlijk helemaal niet ehm helemaal niet eerlijk eh haha ik bedoel niet helemaal eerlijk omdat we dachten nou ja hun bleken dus de enigsten te zijn.

UITWERKVORMEN:
(A) Woordelijk schrijftaal
‘Eh’ en ‘ehm’, gestotter, herhalingen en versprekingen worden niet getranscribeerd. Taalfouten
worden gecorrigeerd. Er worden goedlopende zinnen geformuleerd.
En dat was natuurlijk niet helemaal eerlijk omdat zij de enigen bleken te zijn.

(B) Woordelijk spreektaal
‘Eh’ en ‘ehm’, gestotter en herhalingen worden niet getranscribeerd. Taalfouten worden
gecorrigeerd.
En dat was natuurlijk helemaal niet eerlijk, ik bedoel, niet helemaal eerlijk omdat we dachten …,
nou ja, zij bleken dus de enigen te zijn.

(C) Letterlijk
Exact zoals gesproken.
En eh, dat dat dat eh, was natuurlijk helemaal niet ehm, helemaal niet eerlijk, eh ik bedoel niet
helemaal eerlijk omdat we dachten …, nou ja, hun bleken dus de enigsten te zijn.

(D) Letterlijk extra
Exact zoals gesproken, waarbij ook hoorbare emoties en/of langere stiltes worden
getranscribeerd.
En eh, dat was natuurlijk helemaal niet ehm, helemaal niet eerlijk, eh [lacht] ik bedoel niet
helemaal eerlijk omdat we dachten …, [stilte] nou ja, hun bleken dus de enigsten te zijn.

Om het nog specifieker te maken, kunt u ook kiezen voor maatwerkopties. Alle informatie, plus de maatwerkopties vindt u bij de uitwerkvormen.

Alle opties zijn terug te vinden op het offerte-formulier en wilt u specifiekere informatie of heeft u vragen dan kunt altijd met ons contact opnemen.

 

White Paper
"U heeft transcripties nodig?"

In deze White Paper leggen we u precies uit waarom en hoe u zo'n klus beter kunt uitbesteden. 
Plus: we geven een aantal gratis adviezen over het maken van opnamen. 

Uw inschrijving is gelukt. De white paper ontvangt u zo snel mogelijk in uw mailbox.