Privacybeleid

Marinka® Transcriberen.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de haar toevertrouwde persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid waarin helder en transparant informatie wordt gegeven over hoe wordt om gegaan met de persoonsgegevens.

Marinka® Transcriberen.nl doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Marinka® Transcriberen.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt onder andere met zich mee:

  1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  2. Aan betrokkenen uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet.
  3. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
  4. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet.
  5. Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent de persoonsgegevens en deze respecteren.

Contactgegevens:

Wil je met Marinka® Transcriberen.nl in contact komen? Dat kan door het sturen van een e-mail naar info@transcriberen.nl.

Persoonsgegevens:
Marinka® Transcriberen.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens zoals die worden aangeleverd:
Voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, btw-nummer, KVK-nummer en bankrekeningnummer.

Waarom bewaren wij deze gegevens?
Deze informatie gebruiken we om een juiste facturering te kunnen garanderen en – indien van toepassing – voor het kunnen verzenden van een nieuwsbrief.

De bewaartermijn voor deze informatie is gelijk aan de bewaartermijn welke rechtstreeks voortvloeit uit de wet, dan wel zolang men geabonneerd blijft op de nieuwsbrief.

Marinka® Transcriberen.nl verwerkt ook algemene gegevens die voortvloeien uit audio- en/of video-opnamen. In uitzonderingssituaties zal Marinka® Transcriberen.nl per opdracht speciale afspraken over privacygegevens maken en vastleggen. Alle privacy informatie wordt in overeenstemming verwerkt als het afgesproken doel van de opdrachtgevers.

Verwerkte opdrachten worden maximaal 30 dagen in een beveiligde omgeving opgeslagen en bewaard.

Cookies
Op de website van Marinka® Transcriberen.nl werken we met cookies. Op welke manier we daar mee werken is volledig terug te vinden in onze cookieverklaring.

Reacties onder artikelen
Het is mogelijk om op www.transcriberen.nl reacties achter te laten. Jouw IP-adres wordt dan zichtbaar voor Marinka® Transcriberen.nl, maar zal niet gebruikt worden.
Bij het achterlaten van een reactie vul je je naam, website en e-mailadres in. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd, wel je naam en je website. De informatie wordt dan beschikbaar voor alle lezers van het artikel en blijft online staan zolang als het artikel online blijft staan. Uiteraard is het ook mogelijk om je reactie anoniem te plaatsen, door je naam te vermelden als anoniem.

Recht omtrent je gegevens
Iedereen heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling. Tevens kan iedereen bezwaar maken.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteit Persoonsgegevens kun je hierover meer informatie vinden.

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan ontvangen we die heel graag op info@transcriberen.nl

De teksten op de website kunnen geregeld en op ieder moment worden aangepast. Dit geldt ook voor de privacyverklaring. Om die reden adviseren wij je om geregeld de verklaring door te nemen voor eventuele wijzigingen.

 

Laatste gewijzigd: 01 november 2018

White Paper
"U heeft transcripties nodig?"

In deze White Paper leggen we u precies uit waarom en hoe u zo'n klus beter kunt uitbesteden. 
Plus: we geven een aantal gratis adviezen over het maken van opnamen. 

Uw inschrijving is gelukt. De white paper ontvangt u zo snel mogelijk in uw mailbox.