Uitwerkvormen

Voor elke soort onderzoek kan een andere vorm van transcriptie gewenst zijn. Het kan zijn dat het in een transcriptie nodig is dat de audio of video opnamen Woordelijk worden uitgeschreven, maar mogelijk past Letterlijk of Letterlijk Extra beter bij uw wensen.
Het is dan niet alleen voor u belangrijk om het verschil hierin goed te weten, maar ook dat dit duidelijk bij onze transcribenten bekend is. Bij een offerteaanvraag willen wij u vragen dit goed door te geven.

Hieronder leest u wat het verschil is tussen Woordelijk, Letterlijk en Letterlijk Extra. Natuurlijk kunt u met ons contact opnemen voor meer duidelijkheid of advies.

Woordelijk
Er wordt gestreefd naar volledigheid. De geluidsopname wordt waar nodig meerdere malen beluisterd om ook de passages die niet goed verstaanbaar zijn, correct te kunnen weergeven. Niet-relevante tekst (tussenwerpsels, gestotter, herhalingen) wordt weggelaten. Taalfouten van de sprekers worden zo veel mogelijk gecorrigeerd, maar er wordt zo dicht mogelijk bij de woordkeuze van de sprekers gebleven. Hierbij kan er een onderscheid worden gemaakt in schrijftaal en spreektaal.

Letterlijk
Er wordt gestreefd naar volledigheid. De geluidsopname wordt waar nodig meerdere malen beluisterd om ook de passages die niet goed verstaanbaar zijn, correct te kunnen weergeven. Niet-relevante tekst (tussenwerpsel, gestotter, herhalingen) wordt weergegeven. Taalfouten van de sprekers wordt niet gecorrigeerd, de woordkeuze van de sprekers wordt volledig aangehouden.

Letterlijk Extra
Idem als Letterlijk, maar dan worden ook geluiden, klanken, emoties en stiltes weergegeven.

Helemaal op maat
Er wordt gestreefd naar volledigheid. De geluidsopname wordt waar nodig meerdere malen beluisterd. Er wordt dan gewerkt met 1 van de uitwerkvormen (woordelijk, letterlijk of letterlijk extra) aangevuld met de volgende (mogelijke) opties:
1. ‘eh’ en ‘ehm’ wel of niet transcriberen
2. gestotter transcriberen
3. herhalingen transcriberen
4. hoorbare emoties transcriberen
5. stiltes transcriberen
6. anonimiseren

Aan de hand van het volgende voorbeeld laten we u de verschillende uitwerkvormen zien:

En eh dat dat dat eh was natuurlijk helemaal niet ehm helemaal niet eerlijk eh haha ik bedoel niet helemaal eerlijk omdat we dachten nou ja hun bleken dus de enigsten te zijn.

Woordelijk schrijftaal
‘Eh’ en ‘ehm’, gestotter, herhalingen en versprekingen worden niet getranscribeerd. Taalfouten worden gecorrigeerd.
Er worden goedlopende zinnen geformuleerd.
En dat was natuurlijk niet helemaal eerlijk omdat zij de enigen bleken te zijn.

Woordelijk spreektaal
‘Eh’ en ‘ehm’, gestotter en herhalingen worden niet getranscribeerd. Taalfouten worden gecorrigeerd.
En dat was natuurlijk helemaal niet eerlijk, ik bedoel, niet helemaal eerlijk omdat we dachten …, nou ja, zij bleken dus de enigen te zijn.

Letterlijk
Exact zoals gesproken.
En eh, dat dat dat eh, was natuurlijk helemaal niet ehm, helemaal niet eerlijk, eh ik bedoel niet helemaal eerlijk omdat we dachten …, nou ja, hun bleken dus de enigsten te zijn.

Letterlijk extra
Exact zoals gesproken, waarbij ook hoorbare emoties en/of langere stiltes worden getranscribeerd.
En eh, dat was natuurlijk helemaal niet ehm, helemaal niet eerlijk, eh [lacht] ik bedoel niet helemaal eerlijk omdat we dachten …, [stilte] nou ja, hun bleken dus de enigsten te zijn.

Helemaal op maat
Kies 1 van bovengenoemde uitwerkvormen en deze wordt aangevuld met de volgende opties:
–     ‘eh’ en ‘ehm’ moet WEL / NIET * worden getranscribeerd
–     gestotter (in het voorbeeld: driemaal ‘dat’) moet WEL / NIET * worden getranscribeerd
–     herhalingen (in het voorbeeld: tweemaal ‘helemaal niet’) moeten WEL / NIET * worden getranscribeerd
–     hoorbare emoties moeten WEL / NIET * worden getranscribeerd
–     stiltes moeten WEL / NIET * worden getranscribeerd
–     Anonimiseren (PERSOONSNAMEN / PLAATSNAMEN / INSTELLINGSNAMEN * vervangen door beginletter)
​* u maakt zelf de keuze op basis van uw wensen

Voor meer informatie over uitwerkvormen kunt u altijd met ons contact opnemen. Op het offerteformulier worden alle uitwerkvormen benoemd en kunt u direct uw keuze doorgeven.

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
× Stuur een whatsapp..