Uitwerkvormen

In alle gevallen wordt gestreefd naar volledigheid en wordt de geluidsopname waar nodig meermalen beluisterd om ook de passages die niet goed verstaanbaar zijn correct te kunnen weergeven. De onderstaande uitgesproken tekst (lichtblauw gemarkeerd) is getranscribeerd (licht oranje gemarkeerd) volgens de verschillende genoemde uitwerkvormen.

En ehm dat dat dat eh was natuurlijk helemaal niet helemaal niet eerlijk haha ik bedoel niet helemaal eerlijk omdat we dachten nou ja hun b b b bleken dus in Bergen op Zoom dus de enig enigsten te zijn.

Woordelijk schrijftaal

‘Eh’ en ‘ehm’, gehakkel, herhalingen, versprekingen en ‘valse starts’ worden niet getranscribeerd. Taalfouten worden gecorrigeerd. Er worden goedlopende zinnen geformuleerd.

En dat was natuurlijk niet helemaal eerlijk omdat zij in Bergen op Zoom dus de enigen bleken te zijn.

01

02

 Woordelijk spreektaal

Eh’ en ‘ehm’, gehakkel en herhalingen worden niet getranscribeerd. Taalfouten worden gecorrigeerd.

‘En dat was natuurlijk helemaal niet eerlijk, ik bedoel, niet helemaal eerlijk omdat we dachten …, nou ja, zij bleken in Bergen op Zoom dus de enigen te zijn.

(C-light) Letterlijk-light

Zoals gesproken, maar ‘eh’ en ‘ehm’, gehakkel en herhalingen worden niet getranscribeerd.

En dat was natuurlijk helemaal niet eerlijk, ik bedoel niet helemaal eerlijk omdat we dachten …, nou ja, hun bleken dus in Bergen op Zoom dus de enigsten te zijn.

03

04

(C-extra) Letterlijk-extra

Exact zoals gesproken.

En ehm, dat dat dat eh, was natuurlijk helemaal niet, helemaal niet eerlijk, ik bedoel niet helemaal eerlijk omdat we dachten …, nou ja, hun bleken dus in Bergen op Zoom dus de enig~ enigsten te zijn.

Bij al deze uitwerkvormen kunt u daarnaast nog uit onderstaande extra opties kiezen

(1) het noteren van hoorbare emoties
(2) het noteren van langere stiltes
(3) het noteren van gestotter (het meerdere keren herhalen van de beginklank van een woord)
(4) het anonimiseren van persoons-, plaats- of instellingsnamen
(5) het invoegen van een tijdsnotatie (time-stamp) op regelmatige basis (bijvoorbeeld iedere vijf minuten)

Deze kunnen bij elke uitwerkvorm voorkomen, zoals bijvoorbeeld hieronder bij de uitwerkvorm ‘Letterlijk’

En ehm, dat was natuurlijk helemaal niet eh, helemaal niet eerlijk, eh [lacht] (1) ik bedoel niet helemaal eerlijk omdat we dachten …, [stilte] (2) nou ja, hun b~ b~ b~ (3) bleken dus in B. (4) dus de enig~ enigsten te zijn. [0:05:00] (5)

De drie puntjes (…) worden gebruikt om aan te geven dat een zin niet wordt afgemaakt of onderbroken, de tilde (~) wordt gebruikt om gestotter of een afgebroken woord aan te geven.

Voor meer informatie over uitwerkvormen kunt u altijd met ons contact opnemen. Op het offerteformulier worden alle uitwerkvormen benoemd en kunt u direct uw keuze doorgeven.

White Paper
"U heeft transcripties nodig?"

In deze White Paper leggen we u precies uit waarom en hoe u zo'n klus beter kunt uitbesteden. 
Plus: we geven een aantal gratis adviezen over het maken van opnamen. 

Uw inschrijving is gelukt. De white paper ontvangt u zo snel mogelijk in uw mailbox.