Uw vergadering door ons laten transcriberen loont

Uw vergadering laten transcriberen in plaats van het vaak gebruikelijke notuleren door een externe notulist levert een groot voordeel op, namelijk de lagere kosten.
Voor het maken van een woordelijk verslag van bijvoorbeeld een vergadering van twee uur met acht aanwezigen bent u bij Marinka@transcriberen.nl ongeveer 400 euro kwijt. Als we uitgaan van een notulist met een uurtarief van 65 euro die een uur reistijd, kilometervergoeding, het bijwonen van de vergadering zelf en een uitwerktijd van 1:3 rekent, komen we voor diezelfde vergadering uit op ongeveer 600 euro.

Uw vergadering door ons laten transcriberen bespaart tijd

Een woordelijk verslag van uw vergadering in nette en begrijpelijke zinnen kan uitstekend dienen als basis voor de uiteindelijke samenvattende notulen. En vaak zijn onze woordelijke verslagen al geschikt om zonder verdere bewerking als notulen te worden verstrekt. Stadion Feijenoord N.V. ging u voor, wij citeren:

Naar volle tevredenheid besteden wij al enkele jaren het transcriberen van onze jaarvergadering uit. Dit is een aanzienlijke opdracht, maar de transcriptie wordt altijd nauwkeurig, volledig en binnen de afgesproken tijd uitgewerkt.

Uw vergadering door ons laten transcriberen levert een betrouwbaar en volledig verslag

Wij kunnen zowel uw face to face als online-vergadering transcriberen. Wanneer er een beeldopname beschikbaar is waarop iedereen goed te zien is, is het uniek benoemen van de aanwezigen geen probleem. Wanneer er geen beeldopname beschikbaar is, is het voldoende als iedere spreker steeds even haar of zijn naam noemt alvorens te spreken.

Als u een moderator/voorzitter inzet die de vergadering in goede banen leidt, zal er minder door elkaar worden gesproken. Dit komt ten goede aan de volledigheid van het verslag. Wanneer er wel door elkaar wordt gesproken, kunnen onze transcribenten vaak de woorden van meerdere sprekers tegelijk toch ‘uit elkaar halen’ mits er sprake is van een opname met goede geluidskwaliteit.

White Paper
"U heeft transcripties nodig?"

In deze White Paper leggen we u precies uit waarom en hoe u zo'n klus beter kunt uitbesteden. 
Plus: we geven een aantal gratis adviezen over het maken van opnamen. 

Uw inschrijving is gelukt. De white paper ontvangt u zo snel mogelijk in uw mailbox.